Việt-Thái Đối thoại Quốc phòng

Việt-Thái Đối thoại Quốc phòng

Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Thái Lan vừa tổ chức hai ngày đối thoại quốc phòng thường niên lần thứ 3 “nhằm thống nhất các vấn đề chiến lược” từ ngày 19 đến 20 tháng 9 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo VOA/Dean Nguyen ST

0 Comments

No comments!

There are no comments yet, but you can be first to comment this article.

Leave reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *