Mỹ viện trợ Việt Nam hơn 160 triệu đô cho an ninh quân sự

Mỹ viện trợ Việt Nam hơn 160 triệu đô cho an ninh quân sự

Hoa Kỳ viện trợ Việt Nam hơn 160 triệu đôla trong lĩnh vực an ninh quân sự, trong đó có hai tàu tuần duyên trị giá 58 triệu đôla, đồng thời Washington bán hơn 182 triệu đôla thiết bị quân sự cho Hà Nội, theo một thông báo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

Theo VOA/ Dean Nguyen ST

0 Comments

No comments!

There are no comments yet, but you can be first to comment this article.

Leave reply

<