Tư lệnh Mỹ chỉ trích TQ quân sự hóa Biển Đông

Tư lệnh Mỹ chỉ trích TQ quân sự hóa Biển Đông

U.S. Admiral John C. Aquilino speaks during a news conference in Bangkok, Thailand, December 13, 2019. REUTERS/Juarawee Kittisilpa

Tư lệnh Mỹ chỉ trích TQ quân sự hóa Biển Đông

Theo VOA/Dean Nguyen ST