Trường xây bằng rác thải nhựa ở Bờ Biển Ngà

Trường xây bằng rác thải nhựa ở Bờ Biển Ngà

Các nhà sinh thái học đang đề xuất các giải pháp sáng tạo giúp làm sạch rác thải nhựa gây tắt nghẽn các dòng chảy và đe dọa các hệ sinh thái trên toàn cầu. Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc hợp tác với một công ty Colombia để biến hàng đống nhựa thành các trường học ở Châu Phi.

Theo VOA/HTV pics/Dean Nguyen ST

0 Comments

No comments!

There are no comments yet, but you can be first to comment this article.

Leave reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *