Thông điệp Liên bang Hoa Kỳ 2020

Thông điệp Liên bang Hoa Kỳ 2020

Tổng thống Donald Trump sẽ đọc Thông điệp Liên bang tại Quốc hội Hoa Kỳ lúc 21 giờ ngày 4/2 ở Washington (2 giờ UTC, ngày 5/2). Đây là Thông điệp Liên bang lần thứ ba của Tổng thống Donald Trump phát biểu trước lưỡng viện Quốc hội trong năm ông sẽ ra tái tranh cử, giữa lúc ông đang bị Quốc hội luận tội, và Thượng viện sẽ ra phán quyết ngày mai (5/2).

Tổng hợp VOA/BM/24 Hrs/Dean Nguyen ST

0 Comments

No comments!

There are no comments yet, but you can be first to comment this article.

Leave reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *