IFC cấp tín dụng xanh cho Việt Nam

IFC cấp tín dụng xanh cho Việt Nam

Một bộ phận của nhóm Ngân hàng Thế giới vừa ký hợp đồng cấp “tín dụng xanh” đầu tiên cho một ngân hàng Việt Nam, nhằm giúp các doanh nghiệp giải quyết các vấn đề môi trường ở quốc gia có tỷ lệ phát thải cao nhất thế giới. Việt Nam có nền kinh tế đạt tăng trưởng nhanh, nhưng ô nhiễm môi trường cũng tăng nhanh.

Theo VOA/FBNC/Dean Nguyen ST

0 Comments

No comments!

There are no comments yet, but you can be first to comment this article.

Leave reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *