Ông Tổ ATM Gạo phát minh ra ATM khẩu trang giúp người VN

Ông Tổ ATM Gạo phát minh ra ATM khẩu trang

Hôm 6/8, một thiết bị gọi là máy ATM khẩu trang đầu tiên ở thành phố Hồ Chí Minh đã đi vào hoạt động. Đây là thiết bị dùng để phát tự động khẩu trang miễn phí cho người dân. Chủ nhân của ATM khẩu trang cũng chính là tác giả của ATM gạo hồi đầu mùa dịch Covid.

Theo VOA/ THDT/Dean Nguyen ST