Kính ‘thần kỳ’ soi đường cho người mù

Kính ‘thần kỳ’ soi đường cho người mù

Một thiết bị đột phá mới giúp những người khiếm thị nhận thức được thế giới xung quanh một cách sơ đẳng, để có thể nâng cao chất lượng cuộc sống của họ.

Theo VOA/Dean Nguyen ST

0 Comments

No comments!

There are no comments yet, but you can be first to comment this article.

Leave reply

<