Nhiệt độ 10 tháng đầu năm 2014 cao nhất kể từ 1880
Quỹ xanh LHQ có 9 tỷ đô la để chống biến đổi khí hậu
Kính hiển vi mới hiển thị hoạt động 3 chiều nơi tế bào
1,5 Triệu động vật trên đại dương chết vì rác nhựa
Nhà máy điện mặt trời Phi Châu sẽ cung ứng điện cho Châu Âu