Cặp song sinh dính liền ở Wales

Cặp song sinh dính liền ở Wales

Mặc cho chẩn đoán ban đầu sẽ chỉ sống được vài ngày, một cặp sinh đôi dính liền đến từ Senegal đã sắp đến tuổi đi nhà trẻ trong ngôi nhà mới của chúng ở Cardiff, Wales. Các bác sĩ rất ngạc nhiên trước sự tiến bộ của Mariame và Ndeye, phát hiện ra rằng các hệ thống tuần hoàn liên kết chặt chẽ khiến các em không thể tách rời cũng là lý do khiến chúng tiếp tục phát triển, vì cả hai bé đều phụ thuộc lẫn nhau.

Theo VOA/Dean Nguyen ST