Bắc Hàn: Quân Biên Phòng Bắc Hàn Bắn Lính Đào Thoát Trọng Thương Tại Bàn Môn Điếm
Luật sư mổ xẻ vụ bắt Vũ ‘nhôm’